Zarząd Oddziału Rejonowego PZERiI w Kańczudze informuje, że dnia 3.04.2018 roku w biurze w godz. od 9.00 do 12.00 będą przyjmowane zapisy i wpłaty na:
- spotkanie Dzień Inwalidy
- wycieczkę siedmiodniową
Istnieje możliwość częściowego dofinansowania kosztów uczestnictwa.

Walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze członków Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Kańczudze
odbędzie się zgodnie z postanowieniem § 61i 75 Statutu w dniu 10.03.2018r. w Ośrodku Kultury Miasta i Gminy Kańczuga ul. Parkowa 1.

Następujący porządek dzienny:
1.ZAGAJENIE
2.WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO I SEKRETARZA
3.POWOŁANIE PREZYDIUM ZEBRANIA
4.SPRAWOZDANIE USTĘPUJĄCEGO ZARZĄDU
5.SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ
6.WYBÓR KOMISJI

 • Mandatowej
 • Skrutacyjnej
 • Wnioskowej
 • Porozumiewawczej

7.PODJĘCIE UCHWAŁY O LICZBOWYM SKŁADZIE ZARZĄDU
8.DYSKUSJA:

 • ABSOLUTORIUM DLA USTĘPUJĄCEGO ZARZĄDU

9. WYBORY :

 • Zarządu Oddziału
 • Komisji Rewizyjnej
 • Delegatów na Zjazd

Początek Zebrania o godz.13.30


W razie braku przewidzianej w Statucie PZERiI liczby obecnych uprawnionych do głosowania,walne zebranie odbędzie się w drugim terminie tj. tego samego dnia o godz. 14.00 a powzięte na nim uchwały będą prawomocne bez względu na liczbę obecnych.

PROSIMY O NIEZAWODNE PRZYBYCIE

Zarząd Oddziału Rejonowego PZERiI w Kańczudze informuje, że dnia 27.02.2018r. w godz. 9-12 w biurze przyjmuje zapisy i wpłaty na spotkanie „Dzień Kobiet”.

Zarząd PZERiI Oddział Rejonowy w Kańczudze informuje, że w dniu 11.04.2017 r. /wtorek/ w godz. 9-12 przyjmuje wpłaty i zapisy na Dzień Inwalidy.
Istnieje możliwość dofinansowania.

Zarząd Oddziału Rejonowego PZERiI w Kańczudze informuje, że w dniu 24 marca /piątek/ w godz. 11- 15 przed budynkiem Ośrodka Kultury ul. Parkowa 1 będą wydawane jabłka.

Zarząd PZERiI Oddział Rejonowy w Kańczudze informuje, że od dnia 15.03.2017 r. /wtorek/ w godz. 9-12 przyjmuje wpłaty i zapisy na wycieczkę 7 – dniową Zakopane-Tatry-Pieniny-Beskid-Spisz-Podhale. Dla osób niepełnosprawnych jest możliwość uzyskania dofinansowania do kosztów wycieczki. Bardzo atrakcyjna cena wycieczki.

Zarząd Oddziału Rejonowego PZERiI w Kańczudze informuje, że w dniu 7 i 14.02. 2017 roku w biurze ul. Parkowa w godz. 9-12 będą przyjmowane wpłaty i zapisy na organizowane spotkanie „Zapusty – Dzień Kobiet”.

Zarząd Oddziału Rejonowego PZERiI w Kańczudze informuje, że w dniu 20.12. 2016 roku w biurze ul. Parkowa 1 w godz. 9-12 będą przyjmowane wpłaty i zapisy na spotkanie opłatkowo-karnawałowe.

Zarząd Oddziału Rejonowego PZERiI w Kańczudze informuje, że dnia 08.11.2016r. będą przyjmowane w biurze ul. Parkowa 1 zapisy i wpłaty na spotkanie „Andrzejki”, które odbędzie się 24 listopada 2016 roku.

Zarząd Oddziału Rejonowego PZERiI w Kańczudze informuje, że w dniu 27.09 i 04.10.2016 roku w biurze ul. Parkowa 1 w godz. 9 - 12 będą przyjmowane zapisy i wpłaty na Dzień Seniora, który odbędzie się w dniu 13.10.2016 roku.
Dla osób posiadających aktualny orzeczony stopień niepełnosprawności istnieje możliwość dofinansowania kosztów uczestnictwa w spotkaniu przy wpłacie w podanym terminie.

Zarząd Oddziału Rejonowego PZERiI w Kańczudze informuje, że dnia 23.08.2016r. będą przyjmowane zapisy i wpłaty na spotkanie "Grill", które odbędzie się 8 września 2016r.

Zarząd Oddziału Rejonowego PZERiI w Kańczudze informuje, że dnia 26.07.2016r. będą przyjmowane zapisy i wpłaty na wycieczkę jednodniową - Stępina, Żarnowiec, Bóbrka, sanktuarium w Dębowcu w dniu 13 sierpnia /sobota/ 2016r.

Zarząd Oddziału Rejonowego PZERiI w Kańczudze informuje, że dnia 28.06.2016r. będą przyjmowane zapisy i wpłaty na wycieczkę jednodniową w Bieszczady w dniu 17 lipca /niedziela/ 2016 r.

Zarząd Rejonowy PZERiI w Kańczudze informuje, że w dniu 6.04.2016 roku tj. środa na placu obok Ośrodka Kultury w Kańczudze ul. Parkowa 1 będą wydawane jabłka dla osób potrzebujących.

Zarząd Oddziału Rejonowego PZERiI w Kańczudze informuje, że do dnia 5.04.2016r.  będą przyjmowane zapisy i wpłaty na:

 • Dzień Inwalidy - 14.04.2016 roku,
 • Wycieczka 7-dniowa - czerwiec 2016 roku.

Istnieje możliwość dofinansowania.

Zarząd Oddziału Rejonowego PZERiI zaprasza członków na Dzień Kobiet i Mężczyzn, który odbędzie się w dniu 10.03.2016 r. o godzinie 15. Zapisy i wpłaty przyjmujemy we wtorki w godzinach od 9 do 11 w biurze przy ulicy Parkowej 1.

Zarząd Oddziału Rejonowego PZERiI w Kańczudze informuje, że dnia 19.01.2016r /wtorek/ w godz. od 9 do 12 w siedzibie Kańczuga ul.Parkowa 1 będzie przyjmował zapisy i wpłaty na spotkanie "Zapusty", które odbędzie się w dniu 4.02.2016r o godz 15.

Zarząd Oddziału Rejonowego PZERiI w Kańczudze informuje, że w dniach 3, 10, 17 listopada 2015 roku w biurze w godz 9-12 będą przyjmowane zapisy i wpłaty na organizowane spotkania:

 • Andrzejki w dniu 26 listopada 2015 roku,
 • Sylwester w dniu 31 grudnia 2015 roku.

Zarząd Rejonowy PZERiI w Kańczudze informuje, że w dniu 28.09.2015r /poniedziałek/ o godz. 16.00 rozpoczyna prowadzenie zajęć Nordic Walking. Zapraszamy wszystkich chętnych. Dnia 29.09.2015 roku w biurze zarządu będziemy przyjmować zapisy i wpłaty na:

 • wyjazd dwudniowy do Radawy 
 •  Dzień Seniora

istnieje możliwość dofinansowania kosztów udziału w tych imprezach.

Zarząd Oddziału Rejonowego PZERiI w Kańczudze informuje, że do dnia 11 sierpnia 2015 r. w każdy wtorek w godz. od 9 do 12 w biurze będzie przyjmował zapisy i wpłaty na organizowaną w dniu 27 sierpnia 2015 r wycieczkę jednodniową do Sandomierza i Baranowa Sandomierskiego.

Zarząd Oddziału Rejonowego PZERiI w Kańczudze informuje, że do dnia 14 lipca 2015 r w każdy wtorek  w godz. od 9 do 12 w biurze będzie przyjmował zapisy i wpłaty na organizowaną w dniu 19 lipca 2015 r wycieczkę jednodniową do Twierdzy Przemyśl i Arłamowa.