Pomoc socjalna

pomoc01

W dniu 21.10.2009 roku otrzymaliśmy pomoc z Podkarpackiego Banku Żywności w Rzeszowie w postaci darów żywnościowych. Komisja Socjalna działająca przy naszym kole dokonała przydziału darów dla członków 80 koła spełniających kryteria wyszczególnione w ustawie. A tak pracowaliśmy przy wydawaniu darów:

  • pomoc02
  • pomoc03
  • pomoc04
  • pomoc05
  • pomoc06
  • pomoc07