Zarząd

Przewodniczący: Jan Świątoniowski
Z-ca przewodniczącego: Barbara Świstek
Z-ca przewodniczącego: Bolesław Buryło
Sekretarz: Ewa Sykała
Skarbnik: Irena Bachnacka
Członkowie zarządu: Danuta Czepiel, Anna Ziętek, Halina Futoma, Bogumiła Żelisko